Wyszukiwarka:
Wyszukiwarka

Diagnostyka i prewencja chorób układu krążenia u dorosłych

Diagnostyka i prewencja chorób układu krążenia u dorosłych
0 29 marca 2015

Choroby serca i naczyń to nadal pierwsza przyczyna zgonu w naszym kraju.  Życie w środowisku, wymagającym coraz szybszego tempa życia, stres dnia codziennego, wyczerpująca praca oraz liczne inne czynniki ryzyka zwiększają istotnie ryzyko powikłań sercowo – naczyniowych.

W statystykach króluje nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa i zawał mięśnia sercowego, na drugim miejscu wymienić należy udar niedokrwienny mózgu (dziś niemal 100 000 osób rocznie w Polsce).

Trzecią przyczyną zgonu z przyczyn naczyniowych jest zator tętnicy płucnej, coraz częściej rozpoznajemy również inne choroby takie jak tętniak aorty oraz niedokrwienie kończyn dolnych. Siedzący tryb życia i brak ruchu sprawia, że coraz częściej obserwujemy obrzęki kończyn oraz żylaki – reasumując ponad połowa dorosłej populacji naszego kraju dotknięta jest chorobami naczyń.

 

Mając na uwadze coraz większe możliwości diagnostyki, w tym przede wszystkim nieinwazyjnych badań diagnostycznych chcemy zaproponować Państwu Program Badań Diagnostycznych Ukierunkowanych Na Wczesne Rozpoznanie Chorób Serca I Naczyń.

 

serce

Proponowane badania profilaktyczne pozwolą na ocenę aktualnego stanu Państwa zdrowia, u części z Państwa umożliwią wcześniejsze rozpoznanie zmian naczyniowych, które często w początkowym okresie choroby przebiegają bezobjawowo.

W ramach programu badań proponujemy Państwu kompleksową diagnostykę kardiologiczno – naczyniową, która będzie prowadzona i oceniana przez lekarzy specjalistów kardiologii oraz chirurgii naczyniowej.

 

Proponowany pakiet badań profilaktycznych:

CHIRURG NACZYNIOWY:

 • Konsultacja
 • Badanie USG Doppler tętnic szyjnych
 • USG Doppler aorty i tętnic kończyn (u mężczyzn)
 • USG Doppler żył kończyn (u kobiet)

KARDIOLOG:

 • Konsultacja
 • Badanie EKG
 • Pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 • Ocena badań laboratoryjnych krwi w zależności od wskazań:
  • o USG serca – UKG
  • o Próbę wysiłkową
  • o 24 godzinną rejestrację EKG metodą Holtera

BADANIA LABORATORYJNE:

 • Profil lipidowy
  • o Cholesterol całkowity
  • o Cholesterol HDL
  • o Cholesterol LDL
  • o Trójglicerydy
 • Poziom glukozy we krwi