Wyszukiwarka:
Wyszukiwarka

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy

Wykonujemy wszystkie badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz zapewniamy konsultacje specjalistyczne niezbędne w związku z wykonywaną pracą.

 

Badania profilaktyczne pracowników przeprowadza się w celu oceny ich indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia.

 

W ramach Medycyny Pracy organizujemy badania wstępne, okresowe, kontrolne.

 

Badania wstępne dotyczą:

  • nowych pracowników przed podjęciem pracy,
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy,
  • zmiany charakteru stanowiska pracy – pojawienia się nowych narażeń.

 

Badania okresowe dotyczą:

  • osoby pracujące już na danym stanowisku, przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

 

Badania kontrolne dotyczą:

  • każdego Pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni; Pracownik powinien poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.