Wyszukiwarka:
Wyszukiwarka

Szczepienia przeciwko COVID-19

Szczepienia przeciwko COVID-19

Uprzejmie informujemy, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko    COVID-19, Centrum Medycyny i Stomatologii Silesia Med sp. z o. o. realizuje szczepienia zgodnie z harmonogramem szczepień dla wszystkich grup wiekowych.

 

Rejestracja odbywa się poprzez darmową , całodobowa infolinię – 989. Po prawidłowej rejestracji i wpisaniu do kalendarza szczepień otrzymują państwo  sms z informacją: terminu, godziny oraz adresu punktu w którym odbędzie się szczepienie.

 

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby,  zgłaszające się na termin szczepienia o przestrzeganie  następujących zasad:

 

  1. Przestrzegaj wyznaczonej godziny szczepienia. Do punktu należy zgłosić się najwcześniej 10-15 minut przed wyznaczoną godziną (organizacja szczepień przebiegnie w sposób bezpieczny dla pacjentów, a ich ilość w pomieszczeniach nie przekroczy ustalonych norm).
  2. Każdy pacjent zobowiązany jest do noszenia maseczki.
  3. Na terenie poradni zdezynfekuj ręce.
  4. Zachowaj bezpieczną odległość od innych pacjentów oczekujących na kwalifikację i szczepienie.
  5. Zmierz temperaturę.

 

Istnieje możliwość wejścia na teren poradni osób, które towarzyszą pacjentom wymagającym opieki. Osoby te, też przed wejściem mają badaną temperaturę i muszą zdezynfekować ręce.

 

Jeżeli temperatura jest prawidłowa pacjent otrzymuje do wypełnienia formularz kwalifikacji do szczepienia przeciwko Covid-19 oraz oświadczenie (zgodę) o przetwarzaniu danych osobowych. Pacjent otrzymuje ulotkę dotyczącą wiadomości na temat preparatu którym będzie szczepiony. Osoba przyjmująca  wskazuje miejsce gdzie pacjent może wypełnić formularz. Ankieta powinna być wypełniona drukowanymi literami (imię, nazwisko i PESEL, wypełnione wszystkie punkty kwalifikacji). Na końcu formularza pacjent powinien się czytelnie podpisać.

 

Po wypełnieniu formularza pacjent proszony jest do gabinetu lekarskiego. Jeżeli sytuacja tego wymaga pacjent wchodzi  w asyście pracownika poradni, osoba towarzysząca pozostaje w poczekalni.

 

Osoba kwalifikująca: weryfikuje tożsamość , zapoznaje się z danymi wprowadzonymi przez pacjenta w formularzu, odpowie na ewentualne pytania i zaprosi  do gabinetu w celu wykonania szczepienia.

 

Każdy  pacjent otrzymuje dokument poświadczający szczepienie – Karta przypominająca dla Pacjenta.

 

W karcie zawarte są informacje przyjęcia 1dawki, rodzaju i serii szczepionki oraz terminu podania drugiej dawki.

 

Pacjent powinien pozostać w pobliżu miejsca wykonania szczepienia przez 15-30 minut.

 

Po upływie  tego czasu  w przypadku braku negatywnych objawów pacjent może iść do domu.